Rõivad 60-dad


foto nr.2 Ruth Huimerind
foto nr.5 Tanja Muravskaja